csende

Pomník americkému letci

Boskovštejn - pomník

Dne 28. srpna 1944 došlo v blízkosti naší obce k tragické havárii bojového letounu North American P - 51B -15 NA, přezdívaný " MUSTANG ". Pilot JAMES RALPH JONES patřil k 15. USAAF 308.FS perutě ze základny San Savero AF. Toho dne odstartoval ze své základny, aby splnil úkol jako doprovod a ochrana pro bombardéry bombardující říšské chemické závody v Moosbierbaum. Při vzdušném souboji nasadil život a pilot něměcké armády se strojem FW-190 ho sestřelil. Pád letadla, které ve vzduchu vzplanulo a upadlo mu křídlo, pozorovalo několik obyvatel Boskovštejna, kteří v tuto dobu pracovali na poli za vsí. Po dopadu do tohoto místa explodoval zbytek paliva a pilot v troskách zahynul. Byl pohřben 30.srpna na hřbitově v Jevišovicích do hrobu č.19. Po válce, v roce 1946 obec Boskovštejn vybudovala v místě pádu letounu pomník. V roce 1946 dne 18.září bylo tělo pilota exhumováno a po krátké pietní zastávce u tohoto pomníku převezeno do vlasti. Za totalitního režimu byl pomník a celá událost opomíjena, ale místní občané toto místo ctili a udržovali ho. Dnes se o pomník nadále starají místní občané, zejména paní Růžena Veselá. V roce 1995 při výročí osvobození naší vlasti se zde konala vzpomínková akce. V roce 2000 navštívil toto místo velitel válečné kanceláře a asistent vojenského atašé z ambasády USA v Praze, pan Thomas J. Hofer.


Základní data události

pilot: J.R.JONES
narozen: 1922
osobní číslo: 0-715546
armáda: 15. USAAF
křídlo: 306.FW
skupina: 31.FG
peruť: 308.FS
základna: San Savero AF
letoun: North American P-51B-15NA "Mustang"
den sestřelu: 28.srpen 1944
čas sestřelu: 11.15 -11.20 hodin
kým sestřelen: německým FW - 190
naposledy viděn: na 48° 36' SŠ , 16° 04' VD
Čest jeho statečnosti.

 

Zápis v kronice Obce Jevišovice

Boskovštejn - památník americkému letci

V kronice Jevišovic na straně č.49 je k uvedené věci - sestřelení bojového letadla:
Jeden takový mohutný, vysoko letící svaz bombardovacích amerických letadel doprovázených stíhačkami upoutal naši pozornost velkým hukotem za krásného slunečného dne 28. srpna 1944 letěl ve směru od Jihlavy na Vídeň. Mnozí občané našeho městečka se zastavovali a dívali se na letící letadla. Několik nás bydlících blízko kostela jsme vyběhli na prostranství před kostelem a stali se tak svědky velikého dramatu, které se odehrálo asi kolem 11. hodiny dopolední.
Nad boskovštejnským lesem, který se nachází západně od Jevišovic se totiž odehrál veliký letecký souboj mezi dvěma letadly. Ve směru od Moravských Budějovic jsme najednou uviděli vyletět letadlo, které prudce stoupalo vzhůru a směřovalo k vysoko letícímu americkému svazu. Najednou se od amerického svazu oddělila jedna stíhačka a už jsme slyšeli silnou střelbu. Důsledek této střelby se brzy projevil. Americká stíhačka dostala od německého Messerschmidta těžký zásah. Bylo vidět, že z americké stíhačky se utrhlo křídlo a letoun začal padat dolů. Brzo na to se ozval hromový výbuch a k zemi začalo padat hořící letadlo. Když se padající letadlo již ztratilo za lesem, uviděli jsme i jiné letadlo jak se oddělilo od leteckého svazu a vrhlo se přímo na německá Messerschmidt, který jedině tím, že okamžitým prudkým letem k zemi a nízkým letem údolím Jevišovky ve směru od Boskovštejna k východu kolem Jevišovic unikl této druhé americké stíhačce.
Samozřejmě, že jsme všichni hned, většinou na kolech, spěchali k Boskovštejnu, abychom zjistili co se stalo se sestřelenou americkou stíhačkou. Po čtvrthodině rychlé jízdy uviděli jsme za lesem strašné divadlo. Na mezi nad loučkou vlevo od potůčku Stanůvka, hned za zatáčkami silnice za lomem u lesa směrem k Boskovštenu ležel rozbitý trup amerického letadla a jedním uraženým křídlem a ještě z něho stoupal dým. Kolem letadla bylo již dost lidí, kteří sem dojeli z Jevišovic a Boskovštejna.
První kdo k hořícímu letadlu přiběhl byl hajný Jaroslav Řeřucha, který ještě v roce 1977 bydlel v blízké hájence. Podle jeho výpovědi letadlo vysoko ve vzduchu vybuchlo a upadlo mu křídlo. Výbuchem vypadla z letadla gumová benzínová nádrž, která byla nalezena 550 m od spadlého letadla. V letadle byl nalezen jen trup z těla amerického letce - poručíka a bělocha, zatím zbytky hlavy, nohou a rukou byly nalezeny rozházené v lesíku zv. Síčka, nacházející se vlevo nad místem, kde spadlo letadlo. Celé zbytky letadla, včetně trupu letce bez hlavy hořely až do dopadu na zem. Pozůstatky letce byly posbírány, uloženy do rakve a pohřbeny na hřbitově v Jevišovicích. Nikde však ani ve farních kronikách v Jevišovicích , Pavlicích ani v Boskovštejně není o tomto pohřbu žádný záznam. Není známo co se stalo s troskami letadla. Podle hajného Řeřuchy měl tento u sebe vojenskou knížku amerického letce, kterou odevzdal Mezinárodnímu červenému kříži v Praze po roce 1946, kdy byla provedena exhumace ostatků letce. Exhumace byla organizována Mezinárodním červeným křížem v Praze a zúčastnila se ho i matka sestřeleného letce, která si pozůstatky odvezla domů.
Dne 18.9.1946 zúčastnilo se občanstvo i žactvo měšťanské školy se svými učiteli pietního rozloučení s americkým letcem sestřeleným německým stihačem u Boskovštejna na okraji lesa blízko silnice vycházející z lesa k Boskovštejnu. Přesné místo je asi 100 m východně od místa, kde nyní stojí památník. Letec byl dočasně pochován na hřbitově v Jevišovicích. Po exhumaci v průběhu slavnosti, jež se v hojném počtu účastnilo občanstvo z Jevišovic a okolí, promluvil ředitel školy Rudolf Virgl. V anglickém proslovu o oběti hrdinově za naši svobodu poděkoval zároveň americké delegaci za pomoc při našem osvobození státu a slíbil, že ji budeme vždy s vděčností vzpomínat. Hrdina nebude nikdy zapomenut. Na to zazpívalo žactvo školy za řízení ředitele americkou a československou státní hymnu. Hrdina byl pak odvezen na boskovštejnskou silnici k památníku u Boskovštejna. Pomník americkému letci dal na svůj náklad zhotovit a postavit Místní národní výbor v Boskovštejně a jeho odhalení za velké účasti občanstva bylo provedeno v létě 1946. Na pomníku je tento prostý nápis: Na památku americkému letci zde sestřelenému v leteckém boji 28.8.1944.

 

Článek z tisku:

Dne 28.8.1944 v 11.20 hod při náletu na Vídeň - Moosbierbaum, ( nasazeno 583 letadel a 4 sestřeleny ) sestřelen v prostoru Boskovštejna americký stíhací letoun při souboji se třemi FW 190, Mustang P- 51 B pilotovaný poručíkem Jamesem Ralphem Jonesem ( os. Číslo 0-715546 ) od 31 stíhací skupiny, 308 stíhací letky, 15 letecké armády USA. Letoun startoval z letecké základny Severo, jižní Itálie. Letoun se zřítil u obce Boskovštejn na rozhraní pole a louky, asi 50m od levé strany okresní silnice na Jevišovice, pilot uhořel, dne 29.8.1944 byly tělesné pozůstatky pilota odvezeny do Jevišovic a na tamním hřbitově pohřbeny dne 30.8.1944 v hrobě č. 19.