Boskovštejnské léto

Obec Boskovštejn připravuje pro naše občany tyto další akce:

7.8. - sobota        Boskovštejnský den

17.9. - pátek       Setkání seniorů

19.9. - neděle     Pouť ke kapli Panny Marie Bolestné

 

Bližší informace budou sděleny rozhlasem, sms zprávami a dále budou zveřejněny na webových stránkách obce.

Boskovštejnský den se blíží...

Zveme všechny občany, chalupáře a přátele naší obce na Boskovštejnský den. Pro děti i dospělé je připravena Furiantská pohádka v podání Komediantů na káře, k dobré náladě nám zahraje cimbálová muzika Rathan z Náměště nad Oslavou. Pro děti jsou připraveny žonglérské dílničky a další zábava. Těšit se můžete na bohaté občerstvení.

Boskovštejnský den  se uskuteční 7. srpna od 14 hodin. Více v pozvánce

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (boskovstejnsky den.pdf)boskovstejnsky den.pdf[ ]340 kB

Finanční dar pro obec zastiženou tornádem

Od středy 7. července do 31. července mohou občané přispět v úřední hodiny, popř. po telefonické dohodě se starostkou finanční částkou na obecním úřadě obcím, které byly zasaženy tornádem. Finanční dar od obce Boskovštejn a občanů bude předán přímo zástupcům vybrané obce. Každý dárce obdrží potvrzenou darovací smlouvu. 

Všem dárcům předem děkujeme!

Hasiči, děkujeme!

Děkujeme všem profesionálním a dobrovolným hasičům, kteří se podíleli na likvidaci ohně lesa v katastru naší obce. Včasným zásahem se poměrně brzo podařilo oheň uhasit a zabránilo se tak rozšíření ohně na větší území a škodě na majetku. V hojném počtu se dostavili i naši dobrovolní hasiči a z šesti zasahujících jednotek dorazili jako třetí. Poděkování patří také manželům Fialovým, kteří zpozorovali kouř vystupující z lesa a Martínkům, kteří přivolali hasiče.

Cesta k tůni obnovena

Obnovit cestu k tůni a podívat se na místa, kde prožívali svoje mládí vyslovilo několik seniorů a obyvatel Boskovštejna. S úklidem prostranství u Jevišovky a vyčištění koryta přitékajícího potůčku se začalo již na jaře, avšak práce  přerušil vydatný déšť, který málem odnesl nově vybudovanou lávku. Ta však díky  včasnému zásahu pana Achylise neodplavala a zůstala na břehu. Dětský den nebyla jen příležitost pro děti setkat se společně se svými kamarády, ale sešla se zde také starší generace a dohodla se zde na uspořádání společné brigády - vyčištění přístupové cesty k tůni. Týden po dětském dni se  během  pátku  a soboty proměnila "zásahem" několika brigádníků,  neútúlná a téměř nedostupná cesta k tůni v další krásný kout naší obce. Děkujeme všem, kteří se na úklidu přístupové cesty k tůni podíleli.

Rádi bychom v budoucnosti tento prostor využívali pro společné setkávání.   Již dnes se můžete poblíž cesty k tůni posadit na nově vybudovanou lavičku a dívat se na jeden z nejkrásnějších koutů Boskovštejna. 

Více ve fotogalerii.

Místní poplatky v roce 2021

poplatek za psa: 30 Kč jeden pes, druhý a další pes 100,- Kč (splatnost poplatku do 31.3.2020)

 

poplatek za svoz komunálního odpadu:

400,- Kč pro občana s trvalým pobytem

400,- Kč – chalupáři za nemovitost

(splatnost poplatku do 30.4.2020)

Poplatky je možno zaplatit každé pondělí od 13 -17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce 11126741/0100, var. symbol - číslo popisné

 

poplatek z pobytu

Majitelé  domů, chat, chalup a ostatních zařízení či ploch , kde se poskytuje ubytování za úplatu jsou povinni platit poplatek z pobytu. Sazba  poplatku je  20,-- Kč/den . Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Každý, kdo poskytne úplatný pobyt kratší 60 dnů, je povinen provést na Obecním úřadě v Boskovštejně  ohlašovací povinnost , vybírat od ubytovaných poplatek z pobytu a tento odvádět. Bližší informace získáte na obecním úřadě a na https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni.html.

Příslušné formuláře k ohlašovací povinnosti a vyúčtování pobytu naleznete zde:https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/formulare.html

 

Poplatek je možno zaplatit v kanceláři obecního úřadu v Boskovštejně nebo na účet obce 11126741/0100 - vedený u KB Znojmo.