>

Dočasná změna otevírací doby pošta Hostim

Pošta Hostim oznamuje dočasnou změnu provozní doby. Více v přiloženém letáčku.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (posta hostim.PDF)posta hostim.PDF[ ]514 kB

Masopust se blíží

I v letošním roce nás čeká masopust. 7. března od 10 hodin projde obcí průvod masek v doprovodu muzikantů bratrů Kremličkových. Od 20 hodin je připravena taneční zábava , kde budou oceněny nejpěknější masky, připravena je také bohatá tombola a občerstvení. K tanci a poslechu bude hrát skupina ARCONA.

Srdečně zve Obec Boskovštejn a Bo-ženy

Poplatky v roce 2020

 

poplatek za psa: 30 Kč jeden pes, druhý a další pes 100,- Kč (splatnost poplatku do 31.3.2020)

 

poplatek za svoz komunálního odpadu:

400,- Kč pro občana s trvalým pobytem

400,- Kč – chalupáři za nemovitost

(splatnost poplatku do 30.4.2020)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je

  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Poplatky je možno zaplatit každé pondělí od 13 -17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce 11126741/0100  , var. symbol - číslo popisné

 

Výsledky Tříkrálové sbírky

V naší obce proběhla dne 12. ledna 2020 Tříkrálová sbírka. Naši občané přispěli celkovou částkou 4 367,- Kč.

Děkujeme všem dárcům a koledníkům!

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (TS 2020.jpg)TS 2020.jpg[ ]14 kB