Dětský den na výbornou

První společná akce po dlouhé odlmce se vydařila. Mladé maminky společně s hasiči a za finanční podpory obce a  Bo-žen připravili pro děti krásné odpoledne se soutěžemi, pohádkovou stezkou a další zábavou. Počasí nám přálo, občerstvení bylo dost, nálada výborná. Děkujeme všem organizátorům. Fotografie z akce budou zveřejněny ve fotogalerii.

 

Očkování senioři 70 - 80 let

Od pondělí 1. března se spouští registrace na očkování pro seniory ve věku 70 -80 let. Bližší informace v přiloženém letáku. Pokud by někdo ze seniorů potřeboval pomoc s přihlášením, může se obrátit na obecní úřad, kde vám rádi pomůžeme.

Místní poplatky v roce 2021

poplatek za psa: 30 Kč jeden pes, druhý a další pes 100,- Kč (splatnost poplatku do 31.3.2020)

 

poplatek za svoz komunálního odpadu:

400,- Kč pro občana s trvalým pobytem

400,- Kč – chalupáři za nemovitost

(splatnost poplatku do 30.4.2020)

Poplatky je možno zaplatit každé pondělí od 13 -17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce 11126741/0100, var. symbol - číslo popisné

 

poplatek z pobytu

Majitelé  domů, chat, chalup a ostatních zařízení či ploch , kde se poskytuje ubytování za úplatu jsou povinni platit poplatek z pobytu. Sazba  poplatku je  20,-- Kč/den . Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Každý, kdo poskytne úplatný pobyt kratší 60 dnů, je povinen provést na Obecním úřadě v Boskovštejně  ohlašovací povinnost , vybírat od ubytovaných poplatek z pobytu a tento odvádět. Bližší informace získáte na obecním úřadě a na https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni.html.

Příslušné formuláře k ohlašovací povinnosti a vyúčtování pobytu naleznete zde:https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/formulare.html

 

Poplatek je možno zaplatit v kanceláři obecního úřadu v Boskovštejně nebo na účet obce 11126741/0100 - vedený u KB Znojmo.