>

Hlášení obecního úřadu formou sms

Obecní úřad nabízí občanům a chalupářům získávat informace z obecního úřadu prostřednictvím sms zpráv.  Bližší informace o registraci k přijímání sms zpráv z úřadu se dočtete v přiloženém letáčku. Tyto informace obdrží občané také do poštovních schránek.  Upozorňujeme občany, že i nadále bude obec využívat pro sdělování důležitých informací místní rozhlas.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Infoletak_BOSKOVSTEJN (1).pdf)Infoletak_BOSKOVSTEJN (1).pdf[ ]282 kB

Poplatky v roce 2020

 

poplatek za psa: 30 Kč jeden pes, druhý a další pes 100,- Kč (splatnost poplatku do 31.3.2020)

 

poplatek za svoz komunálního odpadu:

400,- Kč pro občana s trvalým pobytem

400,- Kč – chalupáři za nemovitost

(splatnost poplatku do 30.4.2020)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je

  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Poplatky je možno zaplatit každé pondělí od 13 -17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce 11126741/0100  , var. symbol - číslo popisné

 

Výsledky Tříkrálové sbírky

V naší obce proběhla dne 12. ledna 2020 Tříkrálová sbírka. Naši občané přispěli celkovou částkou 4 367,- Kč.

Děkujeme všem dárcům a koledníkům!

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (TS 2020.jpg)TS 2020.jpg[ ]14 kB