Nalezená kočka

Byla nalezená bílo - černá ( šedá) kočka . Bližší informace u starostky. foto v příloze

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (kocka.jpg)kocka.jpg[ ]1218 kB

Informace k chovu drůbeže

Státní veterinární správa (SVS) upřesňuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností, která byla v souvislosti s ptačí chřipkou vyhlášena včera a nařizují zákaz chovu drůbeže ve venkovních prostorech všem chovatelům. Drobní chovatelé, u kterých není z objektivních důvodů možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budov v hospodářství, mohou využít výjimku. Mohou drůbež ponechat po dobu nezbytně nutnou venku, ale musí omezit venkovní prostory chovu, do nichž má drůbež přístup. Současně v co nejvyšší možné míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky, například nepouštět chovanou vodní drůbež na volné vodní plochy, kde může docházet k jejím kontaktům s divokými kachnami či labutěmi. Nezbytné je rovněž zabránit kontaktu chované drůbeže s jinou drůbeží např. v sousedním chovu.

 

Více v příloze

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (ptaci chripka.pdf)ptaci chripka.pdf[ ]71 kB

Rozsvícení vánočního stromu a možná přijde i Mikuláš

V sobotu 4. prosince 2021 bude slavnostně rozsvícen vánoční strom před obecním úřadem.

V 16,30 hodin si děti nazdobí vánoční stromeček, možná je navštíví i Barborka

v 17 hodin bude slavnostně rozsvícen vánoční strom.

V neděli 5. prosince přijde za dětmi do jejich domovů Mikuláš, čert a k těm hodným také anděl a donese  jim dárečky.

Akce proběhne dle aktuálních epidemiologických opatření!

 

Milostivé léto pomůže dlužníkům s vyrovnáním závazků

 Parlament ČR schválil v červenci letošního roku novelu exekučního řádu, jehož součástí je také opatření nazvané jako tzv. „milostivé léto“, dávající unikátní příležitost dlužníkům, kteří chtějí vyrovnat své závazky vůči státu a veřejnoprávním institucím. Podstatou opatření je možnost splatit dluhy (např. vůči městům) levněji, a to v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. 

 

Co je milostivé léto a kdo jej může využít

Milostivé léto se týká osob, které jsou v exekuci s dluhem u veřejnoprávních institucí, tzn. u státu, kraje, obce, příspěvkových organizací státu, krajů či obcí, zdravotních pojišťoven a dalších veřejnoprávních institucí.

 Jedná se o jednorázovou nabídku, kdy dlužníci mohou své dluhy splatit levněji. V mnoha případech dochází k tomu, že se původní pohledávka během několika let zvýší z důvodu úroků, rostoucího penále atd. Dlužníci budou moci po dobu tří měsíců, od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, vyrovnat své dluhy tím, že zaplatí pouze jistinu (původní dluh) a k tomu poplatek 907,50 Kč na náklady zastavení exekuce. Odpuštěny tak budou úroky, pokuty nebo penále za nesplácení. Pokud tak dlužník učiní, bude exekuce zbaven bez jakýchkoliv dalších následků. Při platbě je důležité dodržet stanovené tříměsíční období a je doporučeno při platbě uvést do zprávy příjemce heslo „milostivé léto“. (Pozn.: Stejně tak lze uhradit dluh, který ještě nedospěl do fáze exekuce, ale je u něj započato soudní exekuční řízení).

 Řada z nás si nedokáže představit, jak se do kolotoče dluhů člověk dostane. Na začátku může být např. jeden neuhrazený nájem v městském bytě. Situaci popisuje jednoduchý fiktivní příklad: Paní Eva neuhradila jeden nájem u správce městských bytů ve výši 8 000 korun. Do roka jí přišel exekuční příkaz na úhradu 63 000 korun (8 000 Kč + penále za každý následující měsíc). Když paní Eva v daném období osloví exekutora, který její případ řeší s tím, že chce využít milostivého léta, uhradí pouze 8 000 Kč a poplatek 907,50 Kč. Veškerých dluhů v této věci se definitivně zbaví a exekuce bude zastavena.

 Jak postupovat

Dlužník musí písemnou formou aktivně oslovit exekutora, který řeší jeho případ. V písemné žádosti musí být uvedeno, že chce využít milostivého léta a chce uhradit jistinu a náklady na zastavení exekuce. Na základě této žádosti bude exekutor dlužníka informovat, jakou výši jistiny a poplatku je potřeba uhradit. Po uhrazení stanovené částky bude exekutorem dlužníkovi doručeno rozhodnutí o zastavení exekučního řízení.

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Milostivé_léto_formulář.pdf)Milostivé_léto_formulář.pdf[ ]3340 kB

Tip na vánoční dárek

Líbí se Vám letecké snímky na našich webových stránkách? Obec Boskovštejn nabízí na prodej letecké snímky z webových stránek na fotografiích ve velikosti A 3. Cena jedné fotografie 60 ,- Kč. Bližší informace u starostky. 

Fotogalerie

V příštím týdnu budou dodány do fotogalerie na našich webových stránkách nové fotografie z kulturních akcí , které proběhly v naší obci. Pokud si někdo nepřeje, aby fotografie, kde jste vyfoceni byla zveřejněna, kontaktujte prosím obecním úřad a fotografie bude smazána.