Výzva České pošty

Česká pošta v souvislosti s aktuální situací žádá o důsledné dodržování opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Při nezbytném kontaktu s pracovníky České pošty při doručování zásilek používejte ochranné prostředky dýchacích cest a minimalizujte osobní kontakt dodržováním potřebného odstupu. V případě osobní karantény informujte o této skutečnosti doručovatele předem.

Děkujeme za pochopení Česká pošta

Uzavření knihovny

Na základě nařízení vlády je od 22.10 2020 knihovna do odvolání uzavřena!

Omezení provozu úřadu

Na základě vydaného krizového opatření 

je uloženo orgánům veřejné moci s právním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zavedly opatření spočívající v:

Omezení kontaktu s veřejností a to:

1. omezení osobního kontaktu zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto: 

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, 

b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

 

Žádost o dobrovolnou pomoc a spolupráci v krizové situaci

Vážení občané, 

na pozvání pana ředitele Nemocnice Znojmo bylo  více než 30 starostů okresu Znojmo seznámeno s aktuální situací Nemocnice Znojmo.  Z uvedených čísel, bohužel, vyplývá, že se situace nevyvíjí dobře a je možné, že Nemocnice Znojmo bude potřebovat pomoc každého z nás. Od pana starosty z Jevišovic  jsme obdrželi dopis, který je v příloze a popisuje potřebnou pomoc.

Dobrovolníci se mohou hlásit u starostky obce na telefonu 602 432 633 nebo na emailové adrese: ou.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Děkujeme!  

 

Posečkání úhrady daně

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.

 

V příloze naleznete leták a vzorovou žádost.

Vše též na webu na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/financni-problemy-odklad-platby-dane-10938.

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Letak_poseckani_splatkovani.pdf)Letak_poseckani_splatkovani.pdf[ ]144 kB
Stáhnout tento soubor (Vzor_zadosti.pdf)Vzor_zadosti.pdf[ ]170 kB

Poplatek z pobytu

Majitelé  domů, chat, chalup a ostatních zařízení či ploch , kde se poskytuje ubytování za úplatu jsou povinni platit poplatek z pobytu. Obecně závaznou vyhláškou obce Boskovštejn č. 1/2020 je stanoven poplatek za krátkodobé úplatné ubytování  nazvaný POPLATEK Z POBYTU .Vyhláška je platná od 13.6.2020.  SAZBA POPLATKU Z POBYTU  je  20,-- Kč/den . Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. POPLATNÍK je každá osoba starší 18 let,vyjma osob osvobozených od poplatku dle §3b,zák.565/1990 Sb.

Každý, kdo poskytne úplatný pobyt kratší 60 dnů, je povinen provést na Obecním úřadě v Boskovštejně   ohlašovací povinnost , vybírat od ubytovaných poplatek z pobytu a tento odvádět. Bližší informace získáte na obecním úřadě a na https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni.html.

Příslušné formuláře k ohlašovací povinnosti a vyúčtování pobytu naleznete zde:https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/formulare.html

 

Poplatek je možno zaplatit v kanceláři obecního úřadu v Boskovštejně nebo na účet obce 11126741/0100 - vedený u KB Znojmo. 

Poplatky v roce 2020

 

poplatek za psa: 30 Kč jeden pes, druhý a další pes 100,- Kč (splatnost poplatku do 31.3.2020)

 

poplatek za svoz komunálního odpadu:

400,- Kč pro občana s trvalým pobytem

400,- Kč – chalupáři za nemovitost

(splatnost poplatku do 30.4.2020)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je

  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Poplatky je možno zaplatit každé pondělí od 13 -17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce 11126741/0100  , var. symbol - číslo popisné