Boskovštejnské posvícení

SDH Boskovštejn Vás srdečně zve na

(NE)TRADIČNÍ BOSKOVŠTEJNSKÉ POSVÍCENÍ , které se koná ve dnech 15.10.2021 - 16.10.2021

Program:    

15.10.2021  -  Od 17:00 hod. zdobení posvícenské máje

16.10.2021  -  Od 09:00 hod. projde obcí posvícenský průvod s živou hudbou

                     -   Od 15:00 hod. posezení pod posvícenskou májou s živou hudbou, dobrým jídlem a pitím.

Pro děti budou zajištěny skákací hrady.  Bohatá tombola pro děti i dospělé. K poslechu a tanci zahrají Horničtí Kanci

 V případě nepřízně počasí bude připraven vytopený sál kulturního domu.

Místní poplatky v roce 2021

poplatek za psa: 30 Kč jeden pes, druhý a další pes 100,- Kč (splatnost poplatku do 31.3.2020)

 

poplatek za svoz komunálního odpadu:

400,- Kč pro občana s trvalým pobytem

400,- Kč – chalupáři za nemovitost

(splatnost poplatku do 30.4.2020)

Poplatky je možno zaplatit každé pondělí od 13 -17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce 11126741/0100, var. symbol - číslo popisné

 

poplatek z pobytu

Majitelé  domů, chat, chalup a ostatních zařízení či ploch , kde se poskytuje ubytování za úplatu jsou povinni platit poplatek z pobytu. Sazba  poplatku je  20,-- Kč/den . Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Každý, kdo poskytne úplatný pobyt kratší 60 dnů, je povinen provést na Obecním úřadě v Boskovštejně  ohlašovací povinnost , vybírat od ubytovaných poplatek z pobytu a tento odvádět. Bližší informace získáte na obecním úřadě a na https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni.html.

Příslušné formuláře k ohlašovací povinnosti a vyúčtování pobytu naleznete zde:https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/formulare.html

 

Poplatek je možno zaplatit v kanceláři obecního úřadu v Boskovštejně nebo na účet obce 11126741/0100 - vedený u KB Znojmo.