csende

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR)

Obec Boskovštejn je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 správcem osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“).

 

Kontakty na správce:

Obec Boskovštejn, Boskovštejn 1, 671 54 Hostim

Starosta: 604 198 640

Účetní: 721 807 812

Informace o zpracování osobních údajů Obec Boskovštejn  jako správce osobních údajů zveřejňuje prostřednictvím aplikace Databáze informací o ochraně osobních údajů, dostupné na  http://oou.cloud/katalog/sady?u_id=278/, kde je možné informace o zpracování osobních údajů vyhledat podle názvu správce a jednotlivých účelů zpracování.

Práva občanů a povinnosti správce osobních údajů:

Obec v rámci svých agend, které vede, je povinna zpracovávat osobní údaje. Toto zpracování musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy. K povinnostem patří i poskytování informací na Vaši žádost o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Informace se poskytuje bezplatně. Ovšem v případě, že Váš požadavek bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

V případě nepřesných údajů máte právo žádat jejich opravu. Pokud si myslíte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně, můžete zažádat o jejich vymazání. Pokud si myslíte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nad rámec zákona, můžete zažádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Všechna tato práva stanoví čl. 15, 16, 17, 18, 20 a 21 Obecného nařízení.

Veškerá podání občanů vůči správci musí být učiněna způsobem, prokazujícím totožnost žadatele. Tzn. osobně s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas), elektronicky datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, písemně s ověřeným podpisem.

 

Kontrolu zpracovávání a ochrany osobních údajů provádí také pověřenec.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Pavla Kosová, advokátka, Husova 946, 676 02 Moravské Budějovice, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  tel.: 606 585 320

Na pověřence se můžete obrátit, pokud nejste spokojeni s vyřízením Vaší žádosti správcem.

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec poskytuje základní vysvětlení k uplatnění práv občanů, vyhodnocuje případné dotazy, či požadavky, které spolu s doporučením postupu řešení předává správci.

 

Státní dozor nad agendou ochrany osobních údajů

Státní dozor provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obracet v případě, že nesouhlasíte s postupem správce ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Před tím, než se na tento Úřad obrátíte, kontaktujte prosím nejprve pověřence.