Fotogalerie

Na webové stránky obce byly doplněny fotografie z akcí v roce 2019 - 2020. Pokud si někdo nepřejete být zveřejněn na fotografiích, prosím, napište nebo zavolejte na obecní úřad a fotografie bude smazána.

Hlášení místního rozhlasu

MUDr. Hegerová oznamuje, že na dětské ambulanci v Jevišovicích, Mikulovicích a Horních Dunajovicích se od pondělí 13.7. do  pátku 17.7.2020 z důvodu dovolené nebude ordinovat. Akutní případy ošetří MUDr. Jan Petr ve své ordinaci na Tovární ulici č. 14 ve Znojmě (nedaleko nádraží) vždy  od 10.00 do 11.00 po předchozí telefonické domluvě na tel. 515220006.

 

V pondělí 13.7. nebudou z důvodu dovolené úřední hodiny na obecním úřadě. Náhradní termín bude ve čtvrtek 16.7. od 13 - 16 hodin.  Úřední hodiny starostky zůstávají beze změny.

Boskovštejnské léto a podzim

Vážení spoluobčané,

po delší odmlce se začíná vracet společenský život do naší obce. V následujících řádcích vám přinášíme přehled akcí, které máme připraveny na nejbližší období. Doufejme, že si všechny akce užijeme ve zdraví a společně spolu strávíme letní a podzimní měsíce. O všech akcích budete podrobněji informováni rozhlasem a na webových stránkách obce.  Více se dočtete v přiložené pozvánce.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (boskovstejn akce.pdf)boskovstejn akce.pdf[ ]92 kB

Knihovna opět v provozu

Od pondělí 6. června je opět otevřena obecní knihovna. Přestože knihovna nebyla pro veřejnost otevřena, v knihovně se nezahálelo. V měsíci dubnu byla kompletně vystěhována a byla provedena výmalba. Další změnou v knihovně je personální obsazení. Téměř po 13 letech se rozhodla ukončit svoji práci knihovnice  - paní Alena Nechvátalová. Jménem obecního úřadu   a občanů paní Nechvátalové děkujeme za odvedenou práci a vzorné vedení knihovny po dlouhá léta. Nově nastoupila do funkce knihovnice paní Eva Kocmánková.  

Poplatky v roce 2020

 

poplatek za psa: 30 Kč jeden pes, druhý a další pes 100,- Kč (splatnost poplatku do 31.3.2020)

 

poplatek za svoz komunálního odpadu:

400,- Kč pro občana s trvalým pobytem

400,- Kč – chalupáři za nemovitost

(splatnost poplatku do 30.4.2020)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je

  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Poplatky je možno zaplatit každé pondělí od 13 -17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce 11126741/0100  , var. symbol - číslo popisné