>

Sběrný dvůr

Operační program Životního prostředí

 

Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka

22. 12. 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Informace o dokončení projektu „Sběrný dvůr odpadů Jevišovice“, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí - Fondu soudružnosti.

 

Letos byla úspěšně dokončena výstavba sběrného dvora odpadů v Jevišovicích. Sběrný dvůr odpadů byl postaven z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí - Fondu soudružnosti. Sběrný dvůr je určen pro občany členských obcí Dobrovolného svazku, kromě Jevišovic jsou to obce Boskovštejn, Černín, Hluboké Mašůvky, Jiřice u Moravských Budějovic, Rozkoš, Střelice a Vevčice. Na sběrném dvoře mohou občané bezplatně odkládat odděleně sbírané složky komunálních odpadů: papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy. Dále je sběrný dvůr určen pro odpady, které se nevejdou do klasické popelnice (objemné odpady) nebo tam svou povahou nepatří (nebezpečné a biodegradabilní odpady). Sběrný dvůr je rovněž místem zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

 

Nově vybudovaný sběrný dvůr bude doplňovat stávající systém odděleného sběru a svozu odpadů v regionu. Cílem projektu je zvýšit recyklaci odpadů a na druhé straně snížit množství odpadů ukládaných na skládky. Odlehčíme tak životnímu prostředí, uspoříme přírodní suroviny a budeme mít čistější město a obce. Projekt je plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje.

 

Financování a náklady projektu:

Celkové náklady projektu byly:                                         7 612 864,00 Kč

Celkové způsobilé (uznatené) náklady                          7 483 123,00 Kč

z toho:

dotace z EU (Fond soudružnosti):                                  6 360 654,55 Kč    (85%)

dotace ze Státního fondu životního prostředí:                  374 156,15 Kč    (5%)

dotace z Jihomoravského kraje:                                        374 156,15 Kč    (5%)

Vlastní zdroje Svazku celkem:                                            503 897,15 Kč

 

Na realizaci projektu se podílely následující subjekty:

realizace stavby:                                     VIKO stavební a montážní s.r.o.

projekt a dotační management:          ECO – Management, s.r.o., Brno

dodávka vybavení sběrného dvora:    Pavel Šamánek

stavební dozor:                                       Ing. Petr Brunclík

 

Kontakt:

Mgr. Pavel Málek, předseda Svazku

Tel.: 515 231 225

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.