csende

Jmenování zapisovatele OVK - VEP 2024

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.04.2024

Sejmuto: 09.06.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Starosta