csende

Žádost o prodloužení výjimky dle § 56 zákona – oznámení o zahájení řízení

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 13.12.2019

Sejmuto: 13.01.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Starosta