csende

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zveřejnění

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.02.2018

Sejmuto: 28.02.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Starostka