csende

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.06.2014

Sejmuto: 26.06.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Starostka