Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.01.2024 09.04.2013 Komunální volby - zveřejnění
Starosta
06.10.2020 21.10.2020 Výsledky voleb do krajského zastupitelstva a senátu
Starosta
15.09.2020 11.10.2020 Oznámení o době a místě konání společných voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu České republiky
Starosta
08.09.2020 10.10.2020 Vyrozumění o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb
Starosta
29.08.2020 10.10.2020 Pozvánka na zasedání OVK
Starosta
21.08.2020 30.09.2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Boskovštejn
Starosta
21.08.2020 10.10.2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Starosta
17.08.2020 01.09.2020 Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
Starosta
31.07.2020 11.10.2020 Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise, počet sídel volebních okrsků
Starosta
27.07.2020 11.08.2020 Oznámení o zveřejněných dokumentech
Starosta
24.07.2020 26.08.2020 Oznámení záměru pronájmu 4 bytových jednotek
Starosta
22.07.2020 06.08.2020 Oznámení o zveřejněných dokumentech
Starosta
29.06.2020 16.07.2020 Výzva k podání nabídky
Starosta
05.06.2020 21.06.2020 Návrh závěrečného účtu vodovody a kanalizace Znojemsko
Starosta
29.05.2020 14.06.2020 OZV č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu
Starosta
26.05.2020 13.06.2020 Opatření obecné povahy
Starosta
25.05.2020 09.07.2020 mimořádná opatření
Starosta
19.05.2020 04.06.2020 Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Starosta
14.05.2020 28.06.2020 Veřejná vyhláška
Starosta
12.05.2020 29.05.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Starosta
12.05.2020 01.06.2020 Veřejná vyhláška
Starosta
11.05.2020 15.06.2020 Opatření obecné povahy
Starosta
08.05.2020 22.05.2020 Knihovník - knihovnice
Starosta
27.04.2020 27.05.2020 Veřejná vyhláška FÚ
Starosta
24.04.2020 14.05.2020 Opatření obecné povahy
Starosta
09.04.2020 11.05.2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
Starosta
07.04.2020 05.05.2020 Oznámeni o zahájení řízení
Starosta
06.04.2020 21.04.2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
Starosta
04.04.2020 19.04.2020 Opatření k zápisům do MŠ
Starosta
02.04.2020 27.04.2020 Opatření obecné povahy
Starosta
27.03.2020 11.04.2020 Usnesení vlády o přijeté krizového opatření
Starosta
24.03.2020 08.04.2020 Usnesení vlády
Starosta
20.03.2020 04.04.2020 Usnesení vlády
Starosta
18.03.2020 02.04.2020 Rozhodnutí hejtmana o povinnosti nošení roušek
Starosta
18.03.2020 02.04.2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
Starosta
16.03.2020 31.03.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení veřejného projednávání
Starosta
16.03.2020 31.03.2020 Opatření obecné povahy a usnesení vlády
Starosta
16.03.2020 31.03.2020 Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
Starosta
12.03.2020 12.04.2020 Vyhlášení nouzového stavu
Starosta
11.03.2020 26.03.2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Starosta
11.03.2020 31.03.2020 Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Starosta
08.03.2020 24.03.2020 Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
Starosta
19.02.2020 28.02.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Starosta
17.02.2020 26.03.2020 Veřejná vyhláška projednání návrhu změny č.1 územního plánu Boskovštejn
Starosta
05.02.2020 05.05.2020 Nabídka pozemků k pronájmu
Starosta
05.02.2020 26.02.2020 Oznámení záměru darování pozemku
Starosta
05.02.2020 26.02.2020 Oznámení o záměru prodeje pozemku
Starosta
23.12.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření 10
Starosta
18.12.2019 02.01.2020 Oznámení o zveřejněných dokumentech 13.12.
Starosta
13.12.2019 13.01.2020 Žádost o prodloužení výjimky dle § 56 zákona – oznámení o zahájení řízení
Starosta
11.12.2019 07.02.2020 Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů pro účel plošné aplikace rodenticidu Stutox II
Starosta
03.12.2019 12.01.2020 Oznámení o zahájení řízení
Starosta
01.12.2019 20.12.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled ZSO VaK Znojemsko 2021-2023
Starosta
01.12.2019 31.12.2019 Obecně závazná vyhláška č.1/2019 - o místním poplatku ze psů
Starosta
01.12.2019 30.12.2019 OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraň ování komunálních odpadů
Starosta
28.11.2019 20.12.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022
Starosta
28.11.2019 21.12.2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Starosta
25.11.2019 20.12.2019 Rozpočtové opatření č 9
Starosta
15.11.2019 01.12.2019 Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
Starosta
06.11.2019 04.02.2020 Nabídka pozemků k pronájmu
Starosta
31.10.2019 20.12.2019 Rozpočtové opatření č. 8
Starosta
21.10.2019 15.11.2019 Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Starosta
04.10.2019 27.11.2019 Dražební vyhláška
Starosta
01.10.2019 30.10.2019 oznámení o záměru prodeje automobilu
Starosta
27.09.2019 20.12.2019 Rozpočtové opatření č. 7
Starosta
23.09.2019 10.11.2019 Veřejná vyhláška
Starosta
03.09.2019 20.12.2019 Rozpočtové opatření č. 6
Starosta
03.09.2019 30.09.2019 Oznámení o záměru prodeje pozemku
Starosta
16.08.2019 31.08.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Starosta
02.08.2019 20.12.2019 Rozpočtové opatření č. 5
Starosta
01.08.2019 30.08.2019 Oznámení o záměru směny pozemku
Starosta
24.07.2019 31.07.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu DSO Jevišovicka za rok 2018
Starosta
10.07.2019 20.12.2019 Rozpočtové opatření č. 4
Starosta
27.06.2019 30.06.2020 Závěrečný účet obce
Starosta
27.06.2019 12.01.2020 Nápravné opatření
Starosta
17.06.2019 20.12.2019 Rozpočtové opatření č. 3
Starosta
12.06.2019 01.07.2019 Návrh ZÚ za rok 2018 DSO Jevišovicka
Starosta
03.06.2019 20.06.2019 Návrh závěrečného účtu 2018 - Vodovody a kanalizace Znojemsko
Starosta
28.05.2019 30.06.2020 Návrh závěrečného účtu 2018
Starosta
27.05.2019 11.06.2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu - obec Boskovštejn
Starosta
09.05.2019 31.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
Starosta
09.05.2019 24.05.2019 Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK
Starosta
29.04.2019 31.05.2019 Volby do Evropského parlamentu svolání okr. komise
Starosta
26.04.2019 31.05.2019 Veřejná vyhláška FÚ a informace FU
Starosta
17.04.2019 20.12.2019 Rozpočtové opatření č. 2
Starosta
10.04.2019 25.04.2019 Informace k volbám - jmenování zapisovatele
Starosta
03.04.2019 31.05.2019 Informace k volbám do Evropského parlamentu
Starosta
01.04.2019 16.04.2019 Rozhodnutí
Starosta
27.03.2019 15.04.2019 Veřejná vyhláška MŽP
Starosta
19.03.2019 31.12.2019 Volby do Evropského parlamentu - stanovení počtu členů komise
Starosta
19.03.2019 31.12.2019 Volby do Evropského parlamentu - počet a sídlo volebního okrsku
Starosta
08.03.2019 23.04.2019 Rozhodnutí
Starosta
04.03.2019 22.03.2019 Oznámení o záměru prodeje pozemku
Starosta
04.03.2019 30.03.2019 Návrh rozpočtu DSO Jevišovicko 2019
Starosta
03.03.2019 20.03.2019 Oznámení o záměru prodeje pozemku
Starosta
05.02.2019 22.02.2019 Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
Starosta
05.02.2019 20.12.2019 Rozpočtové opatření č. 1
Starosta
21.01.2019 31.12.2019 Schválení rozpočtu pro rok 2019
Starosta
21.01.2019 14.01.2020 Schválení střednědobého výhledu pro rok 2020-2021
Starosta
21.01.2019 31.12.2019 Oznámení
Starosta