csende

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.12.2022

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Starosta