csende

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 12.08.2022

Sejmuto: 25.09.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Starosta