csende

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
ccf-000468.pdf

Vyvěšeno: 21.08.2020

Sejmuto: 10.10.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Starostka