csende

Rozhodnutí hejtmana o povinnosti nošení roušek

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 18.03.2020

Sejmuto: 02.04.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Starostka