csende

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů pro účel plošné aplikace rodenticidu Stutox II

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 11.12.2019

Sejmuto: 07.02.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Starostka