csende

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraň ování komunálních odpadů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
ccf-000232.pdf

Vyvěšeno: 01.12.2019

Sejmuto: 30.12.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Starostka