csende

Záměr pronájmu nebytových prostor - hospoda

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 18.08.2018

Sejmuto: 03.09.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Starostka