Skončil projekt Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn

Vytisknout

Dne 27.5.2013 skončil roční komunitní projekt ZO ČSOP Kněžice a obce Boskovštejn zaměřený na průzkum, medializaci a péči o přírodně cenné lokality v Boskovštejně a jeho okolí. Při příležitosti ukončení projektu byla dne 22.5.2013 uspořádána společná beseda pro občany Boskovštejna, kde byly shrnuty všechny aktivity a výsledky projektu, prezentovány fotografie ze všech akcí a předány starostovi obce vytištěné propagační materiály o Boskovštejně. Dospělí i děti si mohli své nabyté vědomosti o přírodě Boskovštejna ověřit v připraveném přírodovědném testu a na závěr prodiskutovat pozitiva i negativa projektu při drobném občerstvení. Akce se zúčastnilo 23 občanů a příznivců a projekt sklidil pochvalu a uznání. Na závěr byli občané informováni o našich dalších úmyslech v Boskovštejně, např. podání žádosti o velký komunitní grant u Nadace VIA. Materiálním výstupem projektu jsou 2 ks barevného posteru na zeď. Jeden bude sloužit k prezentaci obce Boskovštejn a jeden k prezentaci projektu a činnosti ZO ČSOP Kněžice. Druhou publikací je barevná skládačka o kulturních a přírodních hodnotách Boskovštejna v počtu 500 ks výtisků, která byla předána starostovi Boskovštejna. Skládačka bude k dispozici občanům na Obecním úřadě či v knihovně. Obec bude používat skládačku k vlastní prezentaci na jednáních, partnerských schůzkách či veletrzích. Turistům bude nabídnuta na všech kulturních akcích v obci a v místní hospůdce. V příloze naleznete oba publikační výstupy projektu.

Kateřina Feikusová, ZO ČSOP Kněžice, www.csopknezice.cz