Záměr pronájmu prostor k provozování hostince

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.09.2015

Sejmuto: 30.09.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Starosta