Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 26.03.2014

Sejmuto: 10.04.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Starosta