Poděkování

Děkuji touto cestou všem, kteří přišli i v nepříznivém počasí pomoci nazdobit náš velikonoční strom. Myslím, že zejména děti mají o jeden zážitek více. Speciální pochvalu zaslouží paní Poláčková, která celou akci vymyslela a zajistila krásnou výzdobu!