DĚTSKÝ DEN

Místní ženy a obec Boskovštejn zvou všechny děti i dospělé na dětský den.. Sraz je v sobotu 18. 6. v 16.00 na hřišti. Připraven bude bohatý program se sladkými odměnami a táborák s opékáním buřtů. Pro dospělé bude již od 16.00 otevřen šekn s točeným pivem. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do kulturního domu. Všichni jste srdečně zváni!