Co je nového

Vážení spoluobčané, v těchto dnech se dokončují práce na rekonstrukci dětského a sportovního hřiště. Umělá tráva byla vyčištěna a znovu prosypána, byly osazeny nové branky na fotbal a k dispozici jsou i nové branky na florbal a nová tenisová síť. Na dětském hřišti byla po několika letech znovuzabudována kladina a dosypán písek do pískoviště pro nejmenší. Místní mládež zaslouží pochvalu, protože během několika dní vlastnoručně natřela plot i mobiliář na dětském hřišti. Navíc byl rozšířen i prostor v zadní části pozemku tak, aby byl vhodný pro posezení při ohni, či případné další akce. Další potěšující zprávou je, že se podařilo s firmou Linosa vyjednat opravu rybníku alespoň v takovém rozsahu, aby mohl být opět napuštěn. Opravu provedlo AGRO Boskovštejn a již dnes se rybník konečně začíná opět plnit vodou. Společnost Linosa zřejmě již v příštím roce přistoupí k rozsáhlejší opravě, ale i v tomto stavu je rybník bezpečný a doufejme, že se opět stane chloubou naší obce. V podnělí 16. 5. proběhla oprava obecního rozhlasu ve spodní části obce, takže snad bude dále dobře sloužit. Nakonec bych vás ještě informoval, že jsme byli úspěšní se žádostí o dotaci na výměnu oken v kulturním domě, která jsou v havarijním stavu. Tato akce bude provedena v letních měsících. Kulturní dům bude poté doplněn dalším vybavením, aby byl k dispozici všem občanům k pořádání nejrůznějších oslav, nebo dalších akcí.