Zhotovení listin

Připomínáme občanům, že na obecním úřadě je možné vyhotovit ověřený výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z bodové evidence řidiče a další. Nemusíte tedy kvůli těmto dokumentům jezdin na katastrální, či jiné úřady.