Poplatky

Obecní úřad upozorňuje občany, že do konce měsíce března je nutné zaplatit poplatky za odpady a za psy. Tyto poplatky zůstávají na základě hlasování zastupitelstva ve stejné výši jako v loňském roce - tedy 350,- Kč za odpady, 30,- Kč za jednoho psa a 100,- Kč za každého dalšího.