Knihovna opět v provozu

Vytisknout

Od pondělí 6. června je opět otevřena obecní knihovna. Přestože knihovna nebyla pro veřejnost otevřena, v knihovně se nezahálelo. V měsíci dubnu byla kompletně vystěhována a byla provedena výmalba. Další změnou v knihovně je personální obsazení. Téměř po 13 letech se rozhodla ukončit svoji práci knihovnice  - paní Alena Nechvátalová. Jménem obecního úřadu   a občanů paní Nechvátalové děkujeme za odvedenou práci a vzorné vedení knihovny po dlouhá léta. Nově nastoupila do funkce knihovnice paní Eva Kocmánková.