Zápisy zastupitelstva

Vážení spoluobčané, do složky dokumenty - sekce zápisy zastupitelstva, jsem doplnil aktuální dokumenty. Omlouvám se tímto, že je to s takovým zpožděním, ale dřívější nastavení těchto stránek mi toto nedovolovalo. Nyní je vše v pořádku a tato rubrika bude vždy aktualizována.

 

Děkuji za pochopení   Libor Nevrkla