Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podílely na podařené víkendové akci. Zvláštní dík patři maskám, které procházely obcí. Je velice dobře, že se s vypětím všech sil daří udžet tuto krásnou tradici!