Kominické služby

Žádáme občany, kteří by měli zájem o kominické služby, aby se od pondělí 3. 1. 2011 do pátku 7. 1. 2011 přihlásili na obecním úřadě. Možností je několik: 1) přímo osobně, a to v pondělí a v úterý od 8.00 do 18.00 u paní účetní, ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 u starosty, 2) písemně - vhozením vzkazu do schránky u obecního úřadu, 3) mailem, 4) prostřednictvím telefonu 606414263 u starosty obce. Zájemci uvedou jméno a příjmení, číslo popisné a telefonní číslo, kvůli případné další domlvě.