PF 2011

Zastupitelstvo obce Boskovštejn přeje všem obyvatelům mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2011.