Výměna antidot

V sobotu 1. června proběhne v dopoledních výměna antidot (tablet od jaderné elektrárny Dukovany). Žádáme občany, aby si nachystali staré tablety k výměně a ti, kteří nebudou v uvedenou dobu k zastižení v místě bydliště, aby se k výměně dostavili v úředních hodinách na obecní úřad.