Upozornění obce Hostim

Obec Hostim oznamuje, že ke hřbitovu v Hostimě bude v pátek 22. března přistaven velkoobjemový kontejner , do kterého mohou nájemci hrobů uložit  zbytky věnců, kytic a jiných ozdob z hrobů. Kontejner bude k dispozici pouze do pondělí 25. března. Obec Hostim zároveň žádá nájemce hrobů číslo 45, 51, 97, 130, 142, 232, 238, 243, 270, 280, 300, 302, 315, 327, 332, 336 a 334 k uzavření písemných smluv o nájmu hrobových míst. Pokud tak nebude učiněno na obecním úřadě v Hostimě, užívací právo k těmto hrobům zanikne. V případě nejasností můžete kontaktovat starostu obce Boskovštejn.