Místní poplatky v roce 2022

Vytisknout

Obec Boskovštejn vybírá na základě obecně závazných vyhlášek obce v roce 2022 tyto místní poplatky:

 

1) Dle OZV č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za odpad)

  1. Fyzická osoba přihlášená v obci nebo
  2. Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
  3. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně

 

Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje

 

Výše poplatku je 400 Kč , splatnost poplatku je 30.4.2022

 

2) Dle OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

Poplatník a předmět poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa                                                                                                 30,- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                        100,- Kč,

Splatnost poplatku je 31.3.2022

 

3) Dle OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu

Předmět, poplatník a plátce poplatku

 

Sazba poplatku činí 20,00 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku - plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

 

 Více o poplatcích, osvobození od poplatků a další si můžete přečíst v OZV, které jsou zveřejněny na https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni.html

 

Poplatky je možno uhradit každé pondělí od 13 - 17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce č.ú. 11126741/0100 , var. symbol číslo nemovitosti za kterou je poplatek zaslán. 

 

Ceník svozu pro podnikatele, kteří uzavřeli s obcí smlouvu - dle vyhlášky 5/2021  v příloze

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (cenik.pdf)cenik.pdf[ ]88 kB