>

Tříkrálová sbírka

I v letošním roce se připojí naše obec do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita. V naší obci se uskuteční v neděli 12. ledna v odpoledních hodinách.

Děkujeme všem dárcům.