Kalendář svozu odpadu

V levém sloupci menu najdete nově odkaz "Termíny svozu odpadu", pod kterým najdete přesné termíny, kdy se bude svážet tříděný odpad z malých modrých a žlutých popelnic a termíny, kdy je svážen směsný komunální odpad (černé popelnice). Zároveň prosíme všechny ty, kteří se zapůjčili modré a žluté popelnice, aby je dávali k vývozu až po jejich naplnění. Obec platí za každý výsyp, ne podle materiálu uvnitř. Děkujeme!