Úspěšná Tříkrálová sbírka

Vážení spoluobčané, ještě jednou bych rád na tomto místě poděkoval všem za příspěvek do Tříkrálové sbírky pod patronací Oblastních charity ve Znojmě. V Boskovštejně se podařilo vybrat 3.719,- Kč, což je na první ročník moc pěkná částka! Přehled vybraných částek můžete najít na http://znojmo.charita.cz/res/data/061/006825.pdf