Přání krásných svátečních dnů

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem popřál touto cestou příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků, hodně rodinné pohody a do Nového roku plno úspěchů a zejména pevné zdraví! Krásné Vánoce!
Libor Nevrkla