Biojehněčí z Boskovštejna

ZO ČSOP Kněžice nabízí ke koupi 2 letošní berany ze svého stáda. Berani mají cca 20-30 kg, cena je 1000,- Kč. Zájemci nechť se hlásí u Kateřiny Feikusové na tel. 604 157 350 do konce listopadu.