Posvícení se povedlo na výbornou!

Děkuji tímto všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu našeho posvícení. Počínaje kluky z SDH, všemi kdo šli po vesnici, přes sponzory tomboly, provozovatele hospůdky, zaměstnance obce, až po vás všechny, kteří jste se zúčastnili a akce tím podpořili. Nepamatuji tak úspěšné posvícení co se týče účasti! Je dobře, že se Boskovštejn bavit umí, tak zase za rok!