Firemní dobrovolníci v boskovštejnském sadu

Již třetím rokem přijeli dobrovolníci z brněnské pobočky firmy E.ON pomoci s obnovou a údržbou třešňového sadu v Boskovštejně. Český svaz ochránců přírody Kněžice, který spolupracuje s místním spolkem Boskovštejn-místo pro život na projektech vracejících tradiční hospodaření do krajiny, je součástí platformy Zapojím se, která propojuje neziskové organizace z různých oborů s firemním sektorem na úrovni firemního dobrovolnictví. Firmy, přihlášené k této platformě, posílají 1-2 x ročně své zaměstnance pomáhat neziskovým organizacím do terénu, tuto práci svým zaměstnancům proplácejí a neziskovým organizacím přispívají na pracovní pomůcky a občerstvení pro dobrovolníky. Brněnská kancelář společnosti E.ON si na podzim 2013 vybrala pomoci s obnovou stoletého sadu v Boskovštejně a 7-10 dobrovolníků přijíždí od té doby každým rokem, nejčastěji v červnu. Tentokrát k nám zavítali 5.6.2015 a pracovali nejen v sadu, ale i v přilehlé lokalitě Žaludka. Křovinořezy jsme vykosili obecní přístupovou cestu do sadu, která vede od trafostanice k sadu a pokračuje přes Martínkův švestkový sad dolů. Posekány byly také účelové stezky v celém sadu, abychom mohli zalévat stromky nebo pečovat o broukoviště, hadník a kamennou zídku. Všechny přeživší (19 z 20 vysázených) mladé stromky třešní byly obtrhány a zality vodou z nádrže, zkontrolovány kůly a opraveno pletivo. Ze sadu byly vysbírány suché, zlomené a popadané větve a odneseny na broukoviště. Pokosená biomasa byla pohrabána a na plachtách odtažena do hadníku, kde zetleje k radosti místní populace užovky hladké či k prospěchu ještěrkám a slepýšům. Nůžkami byly odstraněny nové výmladky keřů a ještě zbyly síly na pokosení části podmáčené louky dole u řeky. O pohoštění a zázemí pro dobrovolníky se jako každý rok postarala Jindřiška Křehnáčová s rodinou, které tímto moc děkujeme. Rádi bychom poděkovali také místním hasičům, kteří nám opakovaně naplňují plechovou nádrž v sadu vodou z řeky, abychom měli čím zalévat mladé stromky a napájet ovečky. Díky stálým dobrovolníkům z firmy E.ON si můžeme více jak měsíc užívat lesních jahod, třešní, rozkvetlé louky pod starými stromy nebo ještěrek slunících se na zídce na letních procházkách do obecního sadu.

Kateřina Feikusová, ZO ČSOP Kněžice, www.csopknezice.cz