Místní poplatky

Žádám tímto trvale bydlící občany i majitele nemovitostí v naší obci, kteří ještě neuhradili poplatky za odpady a za psa, aby tak učinili v co nejkratší možné době. Poplatky je možné uhradit u účetní obce v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, popř. po dohodě i u starosty obce.