Setkání rodáků a občanů

V sobotu, 12. září 2009 se konal na Boskovštejně II. sraz rodáků, občanů a přátel Boskovštejna, při příležitosti udělení praporu a znaku obci Boskovštejn Parlamentem ČR. ( První sraz se konal v roce 1998, při příležitosti otevření nově vybudované budovy obecního úřadu a společenského sálu).

Sraz všech pozvaných a hostů se uskutečnil před zámečkem ve 14.00 hod. Po uvítacím projevu starostky Jindřišky Křehnáčové se hosté shromáždili ve druhém patře zámečku, kde se konala mše, spojená se žehnáním praporu a znaku.

Po mši se všichni zúčastnění shromáždili před budovou obecního úřadu, kde bylo připravena kapela „Dubňanka“, která svými písničkami navodila všem dobrou náladu.

 

Kromě toho, že bylo o čem povídat (někteří návštěvníci se setkali poprvé po půl století), bylo se i na co dívat. Ve vestibulu obecního úřadu byla instalována výstava historických fotografií, starých kronik a jejich kopií, které byly k nahlédnutí, stejně tak fotoalba z různých akcí, které se každoročně v obci konají. Promítal se pěkný film o proměnách Boskovštejna, jehož autorem je boskovštejnský občan.

 

V knihovně se prodávala 1. publikace o Boskovštejně, pohlednice Boskovštejna, kterých byl velký výběr, ale i hrníčky se znakem obce.

Obcí projížděli tři kočáry, tažené koňským spřežením. O jízdu kočárem byl velký zájem a na mnohé se nedostalo.

Účast byla překvapivě vysoká, odhadem 350 – 370 návštěvníků. Ke spokojenosti a dobré náladě přispěla dechová krojovaná kapela „Dubňanka“, která hrála odpoledne k poslechu před budovou obecního úřadu a večer ve Společenském sále k tanci spolu s duem p. Jenerála. Také ve dvou otevřených šencích se obsluha měla co otáčet.

Hosté odcházeli s pocitem příjemně ztráveného odpoledne i večera. Jak jsme si setkání užili se můžete podívat na fotografiích pana J. Suchardy.

A úplně na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.

Děkuji:

Jindřiška Křehnáčová

starostka