csenfrdeitptes
boskovstejn.jpg

Setkání rodáků a občanů

 • Aktualizováno: 20. 5. 2016 8:03
 • Zveřejněno: 16. 9. 2009 14:22
 • Napsal Starosta
 • Zobrazeno: 2524

V sobotu, 12. září 2009 se konal na Boskovštejně II. sraz rodáků, občanů a přátel Boskovštejna, při příležitosti udělení praporu a znaku obci Boskovštejn Parlamentem ČR. ( První sraz se konal v roce 1998, při příležitosti otevření nově vybudované budovy obecního úřadu a společenského sálu).

Sraz všech pozvaných a hostů se uskutečnil před zámečkem ve 14.00 hod. Po uvítacím projevu starostky Jindřišky Křehnáčové se hosté shromáždili ve druhém patře zámečku, kde se konala mše, spojená se žehnáním praporu a znaku.

Po mši se všichni zúčastnění shromáždili před budovou obecního úřadu, kde bylo připravena kapela „Dubňanka“, která svými písničkami navodila všem dobrou náladu.

 

Kromě toho, že bylo o čem povídat (někteří návštěvníci se setkali poprvé po půl století), bylo se i na co dívat. Ve vestibulu obecního úřadu byla instalována výstava historických fotografií, starých kronik a jejich kopií, které byly k nahlédnutí, stejně tak fotoalba z různých akcí, které se každoročně v obci konají. Promítal se pěkný film o proměnách Boskovštejna, jehož autorem je boskovštejnský občan.

 

V knihovně se prodávala 1. publikace o Boskovštejně, pohlednice Boskovštejna, kterých byl velký výběr, ale i hrníčky se znakem obce.

Obcí projížděli tři kočáry, tažené koňským spřežením. O jízdu kočárem byl velký zájem a na mnohé se nedostalo.

Účast byla překvapivě vysoká, odhadem 350 – 370 návštěvníků. Ke spokojenosti a dobré náladě přispěla dechová krojovaná kapela „Dubňanka“, která hrála odpoledne k poslechu před budovou obecního úřadu a večer ve Společenském sále k tanci spolu s duem p. Jenerála. Také ve dvou otevřených šencích se obsluha měla co otáčet.

Hosté odcházeli s pocitem příjemně ztráveného odpoledne i večera. Jak jsme si setkání užili se můžete podívat na fotografiích pana J. Suchardy.

A úplně na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.

Děkuji:

 • Panu Bonollovi, majiteli zámečku, který umožnil v jeho prostorách konat mši, spojenou se žehnáním praporu a znaku, jakož i prohlídku všech prostor zámečku.

 • Manželům Radovým, kteří zámeček uklidili a připravili.

 • Panu faráři Mášovi, který sloužil mši a požehnal prapor a znak.

 • Pětici mladých zpěváků, jejichž zpěv umocnil dojem z celého obřadu

 • Iloně Antlové a Jardovi Medunovi, bez jejichž pomoci a obratnosti bychom jen stěží umyli strop ve společenském sále a zavěsili látky, důležité pro dobrou akustiku

 • Ivaně Medunové, která se postaral o čistotu a pořádek v budově obecního úřadu a společenského sálu a především poděkování za to, že strávila spoustu hodin svého volného času

  vyměřováním, stříháním a šitím.

 • Panu Vomelovi za namáhavé vysekávání trávy a úklidu v celé obci těsně před konáním akce

 • Aleně Nechvátalové a Jarmile Marešové za přípravu propagačních předmětů k prodeji v obecní knihovně a za jejich prodej.

 • Ing. Věře Musilové, majitelce květinářství „U levandule“ za krásnou květinovou výzdobu zámečku i všech prostor obecního úřadu

 • Firmě Bravissimo za profesionálně připravenou expozici historických fotografií a za spoustu pěkných nápadů.

 • Panu Dohnalovi za film a fotografie, za obojí zasluhuje nejen dík, ale i pochvalu

 • Dále děkuji za pomoc manželům Knoflíčkovým (oni vědí za co), manželům Štěpánovým, paní J. Česnekové a její dceři, Ondřejovi, Marušce Pekarové, panu Křehnáčovi, Anetě a Davidovi.

 • Především však děkuji všem, kteří se setkání zúčastnili a vytvořili pěknou atmosféru celého odpoledne i večera.

Jindřiška Křehnáčová

starostka