csenfrdeitptes
boskovstejn.jpg

Obecní symboly obce Boskovštejn

  • Aktualizováno: 20. 5. 2016 8:03
  • Zveřejněno: 24. 3. 2009 11:32
  • Napsal Starosta
  • Zobrazeno: 3136
Vážení spoluobčané, vážení přátelé a příznivci obce Boskovštejn

Dne 28. března 2007 se usneslo zastupitelstvo obce o zhotovení obecních symbolů obce Boskovštejn. Oslovili jsme Heraldickou kancelář při Electrosun, s.r.o. Nymburk Jan Severa a Jiří Šuk a požádali je o zhotovení návrhu na znak a prapor obce. V měsíci září 2007 jsme obdrželi osm pracovních návrhů a tyto jsme předložili na veřejné schůzi, konané dne 6. října 2007, občanům, kteří vybírali z předložených návrhů Čtyři.
Na této veřejné schůzi byl rovněž vznesen požadavek na vypracování dalších návrhů, na kterých by figuroval boskovštejnský zámeček, jako dominanta obce. Pan Severa, který zpracovával návrhy na znak rozšířil počet pracovních návrhů o další čtyři s tematikou boskovštejnského zámečku. Všech dvanáct pracovních návrhů bylo předloženo obyvatelům při veřejné schůzi dne 9. února 2008 a tito vybrali čtyři vítězné návrhy, které si můžete prohlédnout v obrazové příloze. Návrhy byly zaslány Heraldické kanceláři k přesnějšímu propracování a k vypracování návrhu na prapor. Z těchto čtyř návrhů získal největší počet hlasů návrh se zámečkem na zeleném podkladě. Přesný popis znaku i praporu, tak jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, podvýbor pro heraldiku a vexílologii si můžete přečíst v originále dopisu z Parlamentu ČR ze dne 8. prosince 2008.
Dne 24. září 2008 schválilo zastupitelstvo obce na svém pravidelném zasedání obecní symboly - znak a prapor a poté jsme požádali Poslaneckou sněmovnu při Parlamentu ČR o udělení obecních symbolů.
Dne 15. ledna 2009 se konalo slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky naší obce předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Miloslavem Vlčkem. Za obec se tohoto slavnostního aktu zúčastnila starostka Jindřiška Křehnáčová a paní Ilona Antlová, členka zastupitelstva. Originál dekretu o udělení obecních symbolů je uložen v úřadovně obce a je k nahlédnutí veřejnosti.

V Boskovštejně, dne 31. ledna 2009

Jindřiška Křehnáčová
starostka


Návrh 1Návrh 2Návrh 3Vítězný návrh