Setkání s přírodou údolí Jevišovky

Stejně jako každý rok proběhla i letos v červnu kampaň Českého svazu ochránců přírody s názvem Setkání s přírodou. O této kampani si můžete přečíst více na stránkách www.setkanisprirodou.cz. Naše pobočka ZO ČSOP Kněžice si letos připravila pro veřejnost vycházku na Měchounčný kopec u Boskovštejna na sobotu 14. 6. 2014 pod vedením zoologa Václava Křivana ze ZO ČSOP Kněžice a botaničky Ester Ekrtové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Před tvrzí se zprvu sešli jen pořadatelé, jejich děti a 2 účastníci, po cestě však přibyli ještě další 3 účastníci a tak mohla 11-členná výprava vyrazit. Od tvrze jsme se vydali po hrázi rybníka a přes splav k tůním za rybníkem, kde jsme se věnovali tématu mokřady, voda v krajině, vodní vegetace. Po louce jsme přešli k lesnímu okraji, který se stal druhou zastávkou s povídáním o světlých lesích, hospodaření v nich a významu mozaikovitosti krajiny pro nejrůznější druhy živočichů a rostlin. Poslední zastávka před Měchounčným kopcem byl kvetoucí lem nivní louky, který byl pastvou pro motýly a zdrojem zábavy pro děti. Pak už nás čekal pozvolný výstup se zajímavým výkladem obou odborníků a odchytem hmyzu, který absolvovali i nejmenší děti. Na vrcholku jsme byli odměněni nádherným výhledem a zaslouženým odpočinkem. Účastníci byli seznámeni se způsobem péče o lesostepní stanoviště a s typickými druhy suchomilného společenstva rostlin a živočichů. Fotografie dětí lovících motýly z této povedené akce vyhrála třetí místo ve fotografické soutěži vyhlášené ČSOP v rámci této kampaně.

Kateřina Feikusová, ZO ČSOP Kněžice, www.csopknezice.cz