csende
  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

Skončil druhý komunitní projekt obce Boskovštejn se ZO ČSOP Kněžice

V prosinci 2013 jsme společně s obcí zahájili v pořadí druhý komunitní projekt v Boskovštejně realizovaný neziskovou organizací ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice s názvem "Návrat k tradičnímu hospodaření a využívání přírodně cenných míst významných pro místní komunitu v Boskovštejně" a podpořený Nadací VIA. Projekt začal sérií populárně-naučných přednášek v místní knihovně, kam nás přijeli navštívit odborníci ze Správy NP Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě, aby nám vyprávěli o přírodních zajímavostech Boskovštejna a jeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Hned dvakrát (18. 12. 2013 a 2. 4. 2014) nás navštívil zoolog Martin Škorpík se svou přednáškou Stopy člověka v krajině Znojemska. Nejen o květeně stepí, ale také o původu a vývoji tohoto jedinečného stanoviště, které máme i u nás v Boskovštejně, nám vyprávěla botanička Lenka Reiterová dne 27. 1. 2014. S obojživelníky a plazi nás 26. 2. 2014 přijel seznámit zoolog Antonín Reiter.


Těsně před příchodem jara stihli pracovníci ZO ČSOP Kněžice ještě lehce zredukovat dřeviny a křoviny na stepi na Měchounčném kopci, aby tak uvolnili další prostor vzácným a přísně chráněným druhům rostlin vyskytujícím se na této výjimečné lokalitě. A to už tu bylo jaro a s ním první pracovní dobrovolnická akce, která se konala 15. 3. 2014 v boskovštejnském třešňovém sadu a jeho přilehlém okolí. Sešlo se 13 dobrovolníků, kteří během sobotního dopoledne vyřezali na přístupové ploše k sadu trnky a šípky, pokosili a shrabali stařinu, odstranili v sadu popadané a ulámané větve po zimě a uložili je na broukoviště a vysázeli dalších 10 ks mladých stromků třešní. V červenci vypásali plochu sadu po dobu tří týdnů stejné stádo ovcí plemene Zwartbles letos i s jehňaty. Stádo 19 ovcí a 10 jehňat chodili navštěvovat a krmit nejen místní obyvatelé. Na péči o stádo a napájení se podíleli dobrovolníci z rodiny Martínkových a Křehnáčových. Na přelomu července a srpna se ovečky přesunuly na Měchounčný kopec, kde zůstaly až do září. Na stepi v údolí Jevišovky se o stádo 19 starých ovcí příkladně starala paní Jarka Kvasnicová, která podávala skvělý fyzický výkon při každodenní kontrole ohrad v tak náročném terénu. Na konci srpna jsme společně s 4 dobrovolníky uklidili po pastvě v sadu (pokosili a pohrabali nespasené plochy, opravili poškozenou ochranu stromků), vyřezali výmladky akátů na staré kamenné zídce a natřeli napajedlo na zeleno. Dne 13.9.2014 proběhl v Boskovštejně za nepříznivého počasí den věnovaný ovečkám s názvem "Návrat oveček do Boskovštejna". Celkem 5 desítek účastníků se mohlo zúčastnit 2 exkurzí na obě lokality v péči ZO ČSOP Kněžice, zapojit do práce se stádem a ovčáckým psem a pomoci při transportu stáda z Měchounčného kopce do sadu, vyzkoušet si plstění, přadení na kolovrátku, shlédnout dokumentární film o životě pastevců v Evropě nebo ochutnat mléčné i masné výrobky. Poslední pracovní akcí bylo zbudování líhniště pro hady a ještěrky, tzv. hadníku v obecním sadu dne 2.10.2014. Na podpoře populace užovky hladké, ale také užovky obojkové, ještěrky obecné či slepýše křehkého se podílelo 7 dobrovolníků z Boskovštena, Znojma či Brna. Na závěr projektu byla dne 28.11.2014 uspořádána beseda pro občany Boskovštejna, na které byly společně zhodnoceny výsledky projektu, prezentovány fotografie ze všech akcí, poděkovali jsme obci a všem dobrovolníkům za spolupráci. Obyvatelé mohli znovu shlédnout fotografickou výstavu, děti soutěžily v přírodovědném kvízu složeném z informací, které se za celý rok objevily několikrát na všech projektových akcích, a v dalších disciplínách o hodnotné ceny. Děti obdržely jako poděkování za podíl na projektu (péče o stádo, vytvoření malované mapy na akci Návrat oveček do Boskovštejna, natření nádrže na vodu pro ovce atd.) malý dort ve tvaru ovečky, dobrovolníci pečující o stádo si odnesli jako dík malou plstěnou ovečku, starosta obdržel velký barevný nástěnný kalendář s fotografiemi "boskovštejnských špeků" z říše rostlin a živočichů.

Projekt byl podpořen v rámci programu "ČSOB a Era pro podporu regionu" od Nadace VIA.

Kateřina Feikusová, ZO ČSOP Kněžice, www.csopknezice.cz


Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Závěrečná zpráva MKG 2013.pdf)Závěrečná zpráva MKG 2013[ ]180 kB